Opera Social Filantropica

 

Biserica Sfântul Nicolae Nou, Ploie?ti, desf??oar? activitate social-filantropic?, r?spuzând Centrului parohial al Arhiepiscopiei Bucure?tilor ori de câte ori a fost, este ?i va fi nevoie.

Parohia noastr?, a îndemnat pe fiii Bisericii spre întrajutorarea fra?ilor afla?i în nevoi, victime ale catastrofelor naturale (incendii, inunda?ii, cutremure), cu hrana, îmbr?c?minte, înc?l??minte, bani ?i toate cele necesare traiului.

Alte activit??i:

- ajutorarea orfanilor ?i v?duvelor

- ajutorarea bolnavilor prin procurare de medicamente

- ajutorarea parohiilor s?race cu care Biserica Sfântul Nicolae Nou este înfr??ita

- cadouri ocazionale

- prezenta preotului la c?p?tâiul tuturor acelora care au nevoie de cuvântul Sfintei Evanghelii a Domnului ?i Mântuitorului nostru Iisus Hristos